Budget Miljöpolicy

Miljöpolicy

Avis Budget Group ska vara en förebild inom branschen i miljöfrågor. Vi samarbetar över landsgränserna för att utveckla samarbeten som bidrar till att vi uppnår våra miljömål.

Våra viktigaste prioriteringar är:

 • Att vara engagerade i miljöfrågor som skyddar miljön och förhindrar förorening
 • Att upprätthålla arbetet med att reducera CO2 och NOx-utsläpp från vår verksamhet
 • Att finna lösningar som bidrar till minskad resursanvändning och minskade mängder avfall från vår verksamhet
 • Att upprätthålla arbetet med ISO 14 001 och ha fokus på ständig förbättring
 • Att vidareutveckla vår miljöbilsflotta
 • Att ställa miljökrav på alla våra leverantörer särskilt med avseende på kemikalier
 • Att efterleva lagar och föreskrifter och våra egna miljömål och aktiviteter

Andrew Smith,
General Manager, Sweden and Denmark
May 8th 2019

Boka en bil eller lastbil

 1. Hämtas

  Sverige

 2. Återlämnas

 3. Sök

  • Ange ditt födelsedatum om du är under 30 år. ?
  • DRIVER’S DATE OF BIRTH: