Budget Miljöpolicy

Miljöpolicy

Budgets miljöpolicy i Sverige
Budget vill medverka till att bilresan blir mer miljöanpassad. Vårt mål är att vara en av de ledande på miljöområdet inom biluthyrningsbranschen. Vi inser vårt företagsansvar mot samhället vad gäller miljö, både lokalt och globalt. Vår miljöpolicy skall vara tydlig för våra medarbetare, kunder, samarbetspartners och leverantörer.
 

 • Vi skall tillfullo efterleva tillämplig miljölagstiftning.
 • Vi skall säkerställa att samtliga medarbetare har en grundläggande miljökunskap samt en god kännedom om hur Budgets verksamhet påverkar miljön.
 • Vi skall ställa miljökrav på leverantörer entreprenörer.
 • Vi skall minska förbrukning av fossila bränslen, energi, vatten, material och produkter.
 • Där så är möjligt skall vi eftersträva att använda mer miljöanpassade alternativ.
 • Vi skall aktivt följa utvecklingen och vara öppna för tekniska innovationer som bidrar till att minska Budgets miljöbelastning.
 • Vi skall arbeta med ständig förbättring.
 • Vårt miljöledningssystem syftar till att minska vår verksamhets totala miljöbelastning.
 • Vi skall kontinuerligt följa upp och årligen redovisa vårt miljöarbete för våra intressenter.

 1. Hämtas

  Sverige

 2. Återlämnas

 3. Sök

  • If you are under 30 or over 70, we need your date of birth in order to show you the most appropriate selection of vehicles. ?
  • DRIVER’S DATE OF BIRTH: