Budget Miljöpolicy

Miljöpolicy

Avis Budget Group ska vara en förebild inom branschen i miljöfrågor. Vi samarbetar över landsgränserna för att utveckla samarbeten som bidrar till att vi uppnår våra miljömål.

Våra viktigaste prioriteringar är:

 • Att vara engagerade i miljöfrågor som skyddar miljön och förhindrar förorening
 • Att upprätthålla arbetet med att reducera CO2 och NOx-utsläpp från vår verksamhet
 • Att finna lösningar som bidrar till minskad resursanvändning och minskade mängder avfall från vår verksamhet
 • Att upprätthålla arbetet med ISO 14 001 och ha fokus på ständig förbättring
 • Att vidareutveckla vår miljöbilsflotta
 • Att ställa miljökrav på alla våra leverantörer särskilt med avseende på kemikalier
 • Att efterleva lagar och föreskrifter och våra egna miljömål och aktiviteter

Andrew Smith,
General Manager, Sweden and Denmark
May 8th 2019

 1. Hämtas

  Sverige

 2. Återlämnas

 3. Sök

  • Ange ditt födelsedatum om du är under 30 år. ?
  • DRIVER’S DATE OF BIRTH: