Budget Miljömål

Budgets miljömål i Sverige

Miljömål
 • Vi minskar CO2 -utsläppen per körd km  med 1% jämfört med föregående år.
 • Papperslös E-signatur är installerat och tillgängligt hos alla stationer som vi äger*. 50% av alla hyresavtal är levererade med e-signatur under året, mätt per den 31 december 2019.
 • Alla våra Distriktschefer och Stationschefer på stationer som vi äger* ska ha ett personligt miljömål i sin utvecklingsplan år 2019.
 • 25% av vår bilflotta i hela landet består av miljöbilar ochhybrider per 31 December 2019.
 • Test av nytt program för att minska vattenanvändning vid biltvätt- vi utvecklar och implementerar “no-car-wash” programmet på utvalda stationer som vi äger*.

*Vi har även franchiseverksamheter som sätter lokala miljömål. Fråga din station om miljöarbetet!

Budgets svenska miljöarbete omfattar också:

Att minska vattenförbrukningen per fordonstvätt
Vi gör detta i första hand genom att byta ut äldre biltvättar mot ny effektiv utrustning.

Miljöklassade vinterdäck
Endast köpa däck utan miljöskadliga, mjukgörande oljor (HA-oljor).

Minska användningen av kemikalier 
Vi ska minska användandet av kemikalier och de kemikalier vi använder ska vara så miljöanpassade som möjligt. Vi använder svanenmärkta produkter. 

Miljömedveten personal
Alla våra medarbetare går igenom en miljöutbildning för att öka medvetenhet och på så sätt aktivt kunna bidra i vårt miljöarbete. 

Vi lovar att:

 • Följa upp uppsatta miljömål.
 • Bevaka miljölagstiftning som berör verksamheten och branschen.
 • Bevaka miljöområdet vid förändringar i verksamheten, t.ex. när nya kontor tillkommer.
 • Fortlöpande utbilda all personal.
 • Sortera sopor på alla kontor.

Boka en bil eller lastbil

 1. Hämtas

  Sverige

 2. Återlämnas

 3. Sök

  • Ange ditt födelsedatum om du är under 30 år. ?
  • DRIVER’S DATE OF BIRTH: