Budget Miljömål

Budgets miljömål i Sverige

Miljömål

- Att minska C02-utsläppen per körd kilometer med 1% jämfört med föregående år
Vi skall öka andelen av bilar med senaste teknik. Med rätt fordonsinköp kommer vi kontinuerligt minska bränsleförbrukningen och därigenom utsläpp av CO2. Regelbunden underhållsservice av våra bilar är en nyckelfaktor för att nå målet.

Som exempel kontrolleras och anpassas däckstryck för bästa säkerhet och energisnål körning.

- Att alla kemiska produkter ska vara Svanen-märkta eller likvärdiga
Alla bilschampon och avfettningsmedel som används vid biltvätt ska vara Svanen-märkta eller likvärdiga och alla bilar ska ha sommarblandad spolarvätska, före utgången av 2016.

Budgets svenska miljöarbete omfattar också:

- Att minska vattenförbrukningen per fordonstvätt
Vi fokuserar på storförbrukande anläggningar och skaffar bättre verktyg och doseringsutrustning.

- Miljöklassade däck
Vi köper endast vinterdäck utan HA-oljor.

- Minskad energiförbrukning
Minska företagets energiförbrukning genom att välja teknisk utrustning med låg energiförbrukning, låg strålning med senaste TCO-standard. Inköp av miljövänliga lysrör, halogenlampor och lågenergilampor.

Vi lovar att:

 • Följa upp uppsatta miljömål.
 • Bevaka miljölagstiftning som berör verksamheten och branschen.
 • Bevaka miljöområdet vid förändringar i verksamheten, t.ex. när nya kontor tillkommer.
 • Fortlöpande utbilda all personal.
 • Sortera sopor på alla kontor.

 1. Hämtas

  Sverige

 2. Återlämnas

 3. Sök

  • If you are under 30 or over 70, we need your date of birth in order to show you the most appropriate selection of vehicles. ?
  • DRIVER’S DATE OF BIRTH: