Översikt över villkor i hyresavtal

Denna översikt över olika avtalsvillkor är inte bindande och utgör inget hyresavtal i sig. Du måste fortfarande ta del av de fullständiga villkoren i originalkontraktet.

Innebörd: Genom att skriva under hyresavtalet går du med på att hyra en bil från Budget Biluthyrning och vara ansvarig för den och övriga produkter som hyrs enligt samma avtal till dess att bilen har återlämnats till en representant för Budget Biluthyrning och inspekterats av dem. Det är ditt ansvar att återlämna bilen i samma skick som den överlämnades till dig.

Skada: Du är ansvarig för skador – förutom bevisade tekniska fel − på hyrbilen som inte noterades vid tecknande av avtalet. Du kommer att hållas ansvarig för reparationskostnaderna avseende skadan. Det belopp du är ansvarig för begränsas av den självrisk som överenskommits i avtalet.

Återlämnande när kontoret är stängt: Om du bestämmer dig för att lämna tillbaka bilen när kontoret är stängt är du ansvarig för den tills den har inspekterats av företaget. Vi rekommenderar att du gör en noggrann kontroll av bilen och att du tar foton. Där så är möjligt bör du parkera bilen på en säker och tillåten plats.

Det är alltid tillrådligt att se till att bilen kontrolleras av en representant för Budget Biluthyrning för att säkerställa att båda parter är överens om dess skick.

Trafikförseelser: När du har hand om bilen är du ansvarig för alla trafikförseelser, inklusive parkering och fortkörning. Förutom böter kan du bli debiterad en administrationskostnad. Hur trafikförseelser hanteras och debiteras beror på typen av böter och i vilket land förseelsen skedde.

Bränsle: Du får flera valmöjligheter när det gäller vilken mängd bränsle du måste återlämna bilen med. Du får dessa förklarade för dig vid hyrestillfället.

Du bör återlämna bilen med den mängd bränsle du kommit överens om och se till att du tankar rätt slags bränsle. Om du inte gör det kan detta leda till ytterligare kostnader för dig.

Extra förare: Endast förare som är uppgivna i hyresavtalet får köra bilen. Du ska se till att inga andra personer får köra bilen.

Återlämnande: Om inte biluthyraren har gått med på något annat ska du återlämna bilen vid överenskommen tidpunkt och plats. Om du inte gör det leder detta till ytterligare kostnader som framgår i villkoren.

Hyresavtal: Se noga till att du förstår villkoren i avtalet. Om du är osäker på någon punkt i avtalet bör du be biluthyraren att förklara.

Europeisk konsumentguide för hyra: Ytterligare information om hela hyresprocessen återfinns i den europeiska konsumentguiden för hyra.

Klagomål: Ytterligare information om hela hyresprocessen, inklusive hur du inlämnar klagomål om du inte skulle vara helt nöjd finns i den europeiska konsumentguiden för hyra.