Synpunkter - Budget Biluthyrning

Vi vill att du ska känna dig nöjd med din bilhyra men vet att saker och ting ibland kan gå fel. För oss är kundservice viktigt och vi lovar att hantera kundärenden noga och rättvist.

Om du har synpunkter på din bilhyra kan du kontakta oss via kundsupport.

Budget är medlem i the European Car Rental Conciliation Service (ECRCS). ECRCS är oberoende och hanterar tvister utan extra kostnad för dig. Om du har ett klagomål och inte tycker att vi återkommer på ett tillfredssställande sätt kan du be oss kontakta ECRCS angående ditt klagomål.
 

Läs om vilka villkor som gäller i hyresavtalet, här.

Boka en bil eller lastbil

  1. Hämtas

    Sverige

  2. Återlämnas

  3. Sök

    • Ange ditt födelsedatum om du är under 30 år. ?
    • DRIVER’S DATE OF BIRTH: