1. Hämtas

  Sverige

 2. Återlämnas

 3. Sök

  • Ange ditt födelsedatum om du är under 30 år gammal eller över 70 år gammal. ?
  • DRIVER’S DATE OF BIRTH:

Det bekymmersfria Budget-löftet

En försäkran om att vi har vidtagit en mängd säkerhetsåtgärder för att göra upplevelsen säker för alla.

TITTA PÅ VIDEON

You can pick up your Budget rental vehicle with minimal contact

Minimal kontakt vid upphämtning av fordon

Vi finns här för att uppfylla dina hyrbilsbehov och vill att du ska veta att var och en av våra medarbetare arbetar ihärdigt för att erbjuda dig största möjliga säkerhet i våra lokaler och fordon.

 • Vi använder diskskärmar för att iaktta social distansering där det är möjligt
 • Tydliga markeringar på golvet för social distansering vid hyrdiskarna
 • Handsprit finns tillgängligt
 • Personal tillhandahålls handskar
 • Papperslösa hyrbilsavtal erbjuds vid de flesta uthyrningsstationer
 • Vi begränsar antalet passagerare på varje transferbuss

Se säkerhetsprotokoll

Budget vehicles are cleaned before/between each rental

Rena och säkra fordon

 • Varje fordon rengörs noggrant före varje uthyrning

 • Vi använder specifikt godkända desinficeringsmedel

 • Särskild uppmärksamhet ägnas åt: rattar, instrumentbrädor, handtag, fjärrkontroller för bilunderhållning, mugghållare, mittkonsoler och alla dörrhandtag både på insidan och utsidan

Se fordonsprotokoll

Budget vehicles are cleaned thoroughly

Säker återlämning av ditt fordon och färdigställande för nästa kund

 • När du lämnar fordonet ska du se till att du har avlägsnat alla dina tillhörigheter, personliga ägodelar och skräp
 • Papperskvitto finns tillgängligt vid behov
 • Fordonet rengörs igen inför nästa uthyrning
 • Vi kommer att skicka ditt kvitto till den e-postadress som finns i vårt register/du uppger när du återlämnar bilen. Eller så kan du hämta din faktura här 36 timmar efter hyrtillfället.
 • Personal tillhandahålls handskar

Se säkerhetsprotokoll

Säkerhet för våra medarbetare

 • Personal tillhandahålls handskar
 • Våra medarbetare ska stanna hemma om de inte känner sig friska
 • Våra medarbetare ska tvätta händerna ofta och har fått utbildning om hälso- och säkerhetskrav samt om gällande regler och riktlinjer, inklusive produkter och processer som finns tillgängliga för att upprätthålla din säkerhet.

Om du måste resa under denna tid eller om du planerar framtida resor finns vi här för dig och vill att du ska veta att var och en av våra medarbetare arbetar ihärdigt för att erbjuda dig största möjliga säkerhet i våra lokaler och fordon.