Jultävling med Budget

Jultävling med Budget

Tävla om en månadshyra under hela december


När julen nalkas känner vi oss på Budget extra generösa. I år tävlar vi ut en månads Budget Månadshyra!
Du kan alltså vinna en hyrbil för en hel månad inkl. 2500km och försäkring.

För att delta svarar du på tre enkla frågorna och skriver en rolig motivering varför just du ska vinna en Budget Månadshyra. Tävlingen hittar du på Budget Facebook sida och pågår mellan 5 – 23 december. Vinnaren meddelas under första veckan i januari 2017.

TÄVLA NU - STARTAR DEN 5 DECEMBER!LYCKA TILL!Fullständiga tävlingsregler


”Vinn en Budget Månadshyra” på Budget Facebook (S RAC egen profil)

Tävlingen finns tillgänglig via internet, Facebook i Sverige. Tävlingen går ut på att svara på enkla frågor om Budget Biluthyrning samt skriva den roligaste motiveringen varför man ska vinna en Månadshyra, i kommentatorsfältet på Facebook. En jury bestående av Staffan Jansson, Linda Högberg och Lars Dissing från Sweden RAC AB kommer att välja ut den bästa beskrivningen, med avseende på tipset i sig, kvaliteten på tipset och den roligaste framställan av ett semestertips bland de tävlande. Juryns beslut är slutgiltigt och går ej att överklaga.

Tävlingsvinst, dess värde mm:
Vinsten innefattar en månads Månadshyra av en bil i klass A, som skall användas under första kvartalet 2017 (1/1-31/3), dock längst t.o.m 31/3 2017. Bilen hämtas ut mellan 2/1 – 28/2 2017. Vinstens värde var vid tävlingens utlysande 5499 kr per månad, inklusive 2500 km under månaden (1,50 kr/km utöver inkluderade km). Försäkring som ingår i vinsten är CDR/TP (vagnsskada och stöld). Vinsten Månadshyra kan hämtas ut på Budget stationerna, vid Arlanda flygplats, Sveavägen (Stockholm), Landvetter flygplats, Södra Vägen (Göteborg), Sturup flygplats, Stormgatan (Malmö) och på inga andra stationer i Sverige. Innan uttagande av vinst, måste den förbokas med minst 7 dagars varsel genom ett PM på Budget Facebooksida. Eventuella tilläggsförsäkringar, tilläggsprodukter etc. ingår ej och betalas separat vid uthämtningstillfället. Vinnaren måste inneha ett kreditkort, då vanliga villkor för Månadshyra gäller.
Ev. vinstskatt betalas av vinnaren. Vinsten kan inte bytas mot kontanter eller ändras, vad avser innehåll, uthämningsdatum och omfattning. Vinsten är personlig och kan ej överlåtas. Outnyttjad vinst förfaller per 1/3 2017 och kan inte utnyttjas efter det. Anställda på Sweden RAC AB, deras vänner och nära anhöriga får ej delta i tävlingen. Vinnarna meddelas per telefon/e-mail efter tävlingens slut samt publiceras med namn och bostadsort samt juryns motivering på Budgets Facebook sida, samt eventuellt i Budgets online nyhetsbrev.

Tävlingsdeltagande: Du måste vara 19 år för att delta i tävlingen och innehaft körkort i minst ett år för att utnyttja vinsten. Genom att anmäla sitt deltagande i tävlingen, accepterar de tävlande tävlingsreglerna som omnämns på denna sida. Vidare accepterar de tävlande de beslut som Sweden RAC AB kan komma att fatta angående vinnare, förändringar i tävlingsperiod, upplägg, genomförande eller annat som berör tävlingen som definitiva och slutliga. Sweden RAC AB förbehåller sig den exklusiva rätten att utesluta en tävlingsdeltagare ur tävlingen om Sweden RAC AB misstänker att denna bryter mot tävlingsreglerna, fuskar eller på annat sätt försöker tillskansa sig otillbörliga fördelar eller försöker sabotera tävlingen.

Tävlings funktion, upplägg och/eller genomförande
Sweden RAC AB är inte ansvarig för frågornas eller svarsalternativens riktighet. De frågor med svarsalternativ som förekommer i finalen är de som räknas i tävlingen, även om frågorna eller svarsalternativen är inaktuella, felaktiga, svårtolkade, felstavade eller på annat sätt kan upplevas som oriktiga eller felaktiga. Tävlingsdeltagare kan inte med anledning av felaktigheter i frågor eller svarsalternativ rikta några anspråk av vad slag de än må vara mot Sweden RAC AB.

Tävlingsarrangör, upplägg, genomförande samt ansvarig för tävlingsvinst:
Sweden RAC AB
Löfströms Alle 7
172 66 Sundbyberg

Tävlingsdatum:
Tävlingen startar: 5/12 och pågår till: kl 12:00 23/12 2016.

Har du frågor om tävlingen?
Skriv ett PM till oss via Budget Facebooksida

Begränsningar i Sweden RAC ABs ansvar:
Sweden RAC ABAB är inte ansvarig för tävlingsdeltagares möjlighet att delta i tävlingen eller om deltagandet allvarligt begränsas av någon anledning som ligger utanför Sweden RAC ABs rimliga kontroll, inbegripet utan begränsning: felaktig, ofullständig, avbruten, fördröjd eller på annat sätt missad information orsakad av webb-sideanvändaren, dennes datautrustning, dataprogram, eller annan teknisk utrustning som användes för att genomföra tävlingen. Problem eller annan teknisk funktionsoduglighet hos teleoperatör eller dennes utrustning för telefoni och/eller sms-trafik. Fel i Internet onlinesystem och/eller Internet leverantörens datautrustning och/eller dataprogram, misslyckad och/eller ofullständig e-post funktionalitet hos Sweden RAC AB eller tävlingsdeltagaren beroende på tekniska problem och/eller hög trafikbelastning på Internet eller webbsida och/eller kombination av detta. Skada eller fel som kan uppstå på tävlingsdeltagares och/eller annans datautrustning, dataprogram och/eller lagrad data som följd av deltagande i tävlingen. Förändrad lagstiftningen som påverkar tävlingsupplägg och genomförande, myndighetsbeslut, krigssituation, naturkatastrof eller annan liknande händelse.
.